Ochrana osobních údajů

I. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.vendulavrbova.cz, mými klienty a zájemci o mé služby a produkty.

Kontakt:

Mgr. Vendula Vrbová, IČ: 88347176, se sídlem Škroupova 53, 537 01, Chrudim, zapsaná v živnostenském rejstříku, kontaktní email: vendula-vx@seznam.cz, kontaktní telefon: 777 898 201, webové stránky www.vendulavrbova.cz

II. Jaké osobní údaje zpracovávám:

a) Zpracovávám osobní údaje, které mi sami sdělíte při poptávání nebo nákupu mých produktů a služeb, a to především:

vyplněním některého z formulářů na webových stránkách,

uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na mém webu,

poskytnutí údajů při objednávce produktů a služeb,

poskytnutí údajů při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Osobní údaje, které zpracovávám spadají do kategorie „běžných osobních údajů“.

Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, cookies, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty jste si ode mě koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla.

Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:
Nezpracovávám žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

Z jakého důvodu?

– Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila naši smlouvu – dodala vám vámi objednané produkty. Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

– Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

b) Zasílání newsletterů (obchodních sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázal jste mi to při nákupu, použiji vaši e-mailovou adresu pro rozesílku mých novinek. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit, kontaktujte mě na e-mailu: vendula-vx@seznam.cz

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste mi to při nákupu nezakázali.

c) Ukládání a zpracování tzv. cookies
Údaje o vašem chování se mohou ukládat jako tzv. cookies, což jsou malé soboury, které se ukládají ve vašem zařízení. Slouží k snadnější navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky, mohou se využít také ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči, případně můžete uložené soubory cookies kdykoli sami ve svém zařízení smazat.

III. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mě. Přesto spolupracuji s některými společnostmi, které se k datům dostanou proto, že umožňují chod e-shopu nebo jiné služby. Jsou to:

– Redbit s.r.o., IČO: 24197190, se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín (fakturace online produktů)

– Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F (webové služby poskytované společností Facebook)

– Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (statistika návštěvnosti)

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Osobní údaje zpracovávám po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1. 2022